Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

  Predaj

  Cenník HTSH s.r.o.,
  prevádzka Šarišské Michaľany
  (Platný od 1.7.2014)

   

  Kamenivo prírodné ťažené - drobné Cena bez DPH Cena s DPH
       
  FRAKCIA 0-4 11,40 € / t 13,68 € / t
       
  Kamenivo prírodné ťažené - hrubé Cena bez DPH Cena s DPH
       
  FRAKCIA 4-8 7,70 € / t 9,24 € / t
  FRAKCIA 8-16 8,30 € / t 9,96 € / t
  FRAKCIA 0-8 10,00 € / t 12,00 € / t
  FRAKCIA 0-16 10,00 € / t 12,00 € / t
  FRAKCIA 16-90 7,20 € / t 8,64 € / t
       
  Netriedený riečny štrk  5,50 € / t 6,60 € / t
       
  Zemina
  Cena bez DPH Cena s DPH
       
  Zemina 4,20 € / t 5,04 € / t
       
  Doprava Cena bez DPH Cena s DPH
  12 t 1,10 € / km 1,32 € / km
  24 t 1,50 € / km 1,80 € / km
       
  Kontaktné osoby Tel.
  E-mail
       
  Mgr. Kaperák Marián +4210 (0) 915 926 889 konatel@htsh.sk

  Lukáč Miroslav

  +4210 (0) 918 654 188 strkovna@htsh.sk
      htsh@htsh.sk

   

  PRE VEĽKOODBERATEĽOV MOŽNOSŤ DOHODNÚŤ ZĽAVY.