Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

  Produkty

  Certifikované výrobky spoločnosti HT SH, s.r.o.

  Cenník platný od 1. 3. 2021

   

  POPIS TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA   CENA bez DPH CENA s DPH

  Kamenivo prírodné ťažené
  0-4 mm

  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 11,40 € / t 13,68 € / t

  Kamenivo prírodné ťažené
  predrvené 0-4 mm

  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 11,40 € / t 13,68 € / t
  Kamenivo prírodné ťažené
  4-8 mm

  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 7,70 € / t 9,24 € / t

  Kamenivo prírodné ťažené
  predrvené 4-8 mm

  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 7,70 € / t

  9,24 € / t

  Kamenivo prírodné ťažené
  8-16 mm
  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 8,30 € / t 9,96 € / t

  Kamenivo prírodné ťažené
  predrvené 8-16 mm

  EN 12620:2002 + A1:2008

  EN 13242:2002 + A1:2007

  xxx 8,30 € / t 9,96 € / t
  Kamenivo prírodné ťažené
  predrvené nad 16-90 mm
   

  EN 13242:2002 + A1:2007

   

  xxx 7,20 € / t 8,64 € / t
  Kamenivo prírodné ťažené
  0-16 mm
      10,00 € / t 12,00 € / t
           
  Netriedený riečny štrk     6,00 € / t 7,20 € / t
           
  ZEMINA:
  Jemnozrnná hlinito-piesčitá zemina
      5,00 € / t 6,00 € / t
           
  Kamenivo drvené / makadam/
  Štrkodrvina  0-63 mm
      8,80 € / t 10,56 € / t
           
  Kamenivo drvené / makadam/
  Štrkodrvina  16-32 mm
      10,60 € / t 12,72 € / t
           
  Doprava 10 t     1,10 € / km 1,32 € / km
           
  Doprava 16 t     1,40 € / km 1,68 € / km
           
  Doprava 25 t     1,40 € / km 1,68 € / km