Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client1/web1243/web/include/popup.php:96) in /var/www/clients/client1/web1243/web/index.php on line 66

Pozor, nové spôsoby dopravy! Presne podľa vašich potrieb

Pozor, nové spôsoby dopravy! Presne podľa vašich potrieb

Pozor, nové spôsoby dopravy! Presne podľa vašich potrieb

  Všeobecné vyhlásenie

  Všeobecné vyhlásenie


  Prístupom na stránky spoločnosti HT SH, s.r.o.

   

  Hollého 29

  083 01 Sabinov

   

  IČO: 36 515 574

  DIČ: 2022166872

  IČ DPH: SK2022166872

   

  Banka: VÚB Sabinov

  Č.ú.: 2275455257/0200,

   

  súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

   

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti HT SH, s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť HT SH, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

   

  Spoločnosť HT SH, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti HT SH, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou HT SH, s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti HT SH, s.r.o.

   

  Všetky osobné údaje získava spoločnosť HT SH, s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.