Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

Pozor, padajúce ceny! Znížili sme ceny všetkých produktov.

  Výroba

  Hlavnú úlohu pri ťažbe a spracovaní štrku hrajú ťažké mechanizmy, ako rýpadlá, nakladače, bagre, nákladné autá vybavené sklápačmi, drviče a triediče materiálu. Štrk je prírodný nespevnený materiál, ktorý vznikol rozrušením horniny, opracovaním jednotlivých častíc (najčastejšie vodou) a ich presunom. Podľa veľkostí jednotlivých častíc sa štrk delí do jednotlivých frakcií. Najčastejšie frakcie sú 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, viac ako 16mm.

   

  https://www.htsh.sk/photos//original/1404205732-banner_vyroba.jpg

   

  V štrkovni Šarišské Michaľany sa štrk ťaží povrchovo pomocou pásových rýpadiel a nakladačom je prevezený do zásobníka triediča, ktorý nasledne vytriedi jednotlivé frakcie štrku. Výskyt štrku však nie je až taký častý a takisto sa nevyskytuje vo všetkých frakciách. Najčastejšie je využívaný v stavebníctve na výrobu betónu, či malty, na čo sú potrebné čo najjemnejšie frakcie štrku. Preto je vyťažený a vytriedený štrk drvený na menšie frakcie. Po získaní požadovaných frakcií môže byť dodaný stavebným firmám a ďalším odberateľom.